קבלת קהל

ימים א', ג', ה' בין השעות 15:00-09:00
בימים ב', ד' - אין קבלת קהל

בימים בהם אין קבלת קהל ניתן יהיה להפקיד חומר במשרדי הוועדה אצל אריאלה או בתיבה ייעודית אשר תוצב לצורך כך

 

תמונת נוף