טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
223.7832
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שירות מספר סעיף תיאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום 304.47 304.47
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 32.89 32.89
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ"ר 32.89 32.89
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.22 1.22
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.12 1.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.56 0.56
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.65 3.65
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.411 לוחות סולארים עד 10000 מ"ר מ"ר 1.18 1.18
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.412 לוחות סולארים לכל מ"ר נוסף מעל 10,000 מ"ר מ"ר 0.10 0.10
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר 304.47 304.47
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת 60.89 60.89
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.10.01 אגרת מידע לחלקה יח' 195.00 195.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.10.02 אגרת מידע ל - 2 חלקות ראשונות יח' 312.00 312.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.10.03 אגרת מידע לכל חלקה נוספת יח' 98.00 98.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.19.3 חידוש היתר / מינימום קומ' 302.96 302.96