בקשות מהועדה

ניתן לפנות לבקשות בנושאים הבאים באמצעות טופס מקוון

לטיפול יעיל, יש למלא אחר כל הפרטים ולצרף מסמכים רלוונטיים

 

דרישת תשלום מקדמה לאגרה 20%

לפתיחת בקשה להיתר נדרשת תשלום מקדמה ע"ס 20% מאגרת הבניה הסופית המוערכת

לשם כך יש לצרף קובץ DWF של הגרמושקה עם פרטי המבקשים והדרישה תוחזר במייל

חשוב! רלונטי רק לבקשות שהופקו תיקי מידע לאחר 1/1/2020

קישור לבקשה מקוונת: https://ctconnect.co.il/forms/form?f=dddb081fa70ef710174c243ac9ef89a4  

 

בקשת מסמכים מהארכיון

להזמנת מסמכים מהארכיון , יש למלא הטופס המקוון: https://ctconnect.co.il/forms/form?f=2834174105a27896e114d9ffc09a3a6a

ניתן לקבל המסמכים בקובץ סרוק בתשלום או עיון במסמכים במשרדי הועדה, הבקשה תיענה תוך 30 יום.

 

אישור לרשם המקרקעין

הטופס יעלה בקרוב