עדכונים

 • ברוכים הבאים לוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק המעיינות

   

   

 • מידע אודות אופן תשלומי אגרות

  מידע אודות תשלומים ואגרות

   

  כלל תשלומי הועדה מתבצעים דרך אגף הגבייה של המועצה

  אגרות שמופקות להם דרישות תשלום ניתן לשלם באתר הועדה תשלום שובר/דרישת תשלום או טלפונית באגף הגביה: 04-6848111/2/3/4

   

  תשלום באתר מצריך "מספר משלם" – מספר המשלם הוא מס' תעודת הזהות, תושב שעדיין אין לו מס' משלם (המספר ייפתח כ-24 שעות לאחר הפקת הדרישה)

   

  אגרת מידע – ניתן לשלם באתר הועדה תשלום אגרת מידע או טלפונית באגף הגביה: 04-6848111/2/3/4

  את הקבלה שתישלח במייל יש לצרף לבקשה למידע המקוונת

   

  מקדמה לאגרת בניהבהגשת בקשה מקוונת להיתר נדרש תשלום מקדמה בגובה 20% מאגרת הבניה המשוערת.

  לשם כך, יש לשלוח גרמושקה בקובץ DWF בקישור המצורף (רק במידה וקיים תיק מידע שהופק לאחר 1/1/20202) : https://ctconnect.co.il/forms/form?f=dddb081fa70ef710174c243ac9ef89a4  
  במידה וקיים תיק מידע שנמסר לפני 1/1/2020:

  יש לשלוח את הבקשה באופן מקוון ברישוי זמין ללא תשלום, התיק ייקלט אצלנו ויוחזר עם דרישת תשלום

  את דרישת התשלום ניתן לשלם באתר הועדה או טלפונית באגף הגביה.

   

  אגרת בניה והיטל השבחה – יופקו דרישות תשלום ע"י הועדה, הדרישות מועברות למבקש לתשלום באתר או טלפונית באגף הגביה

מידע כללי

מועדי הישיבות הבאות:

רשות רישוי - מידי יום רביעי

ועדת משנה - 16/06/2022 בשעה 15:00


ישיבות ועדה מקומית מתקיימות אחת לחודש

ישיבות רשות רישוי מתקיימות אחת לשבוע עד שבועיים

 

 

 

 

 

 

חדשות

 • תכנית לתשתיות לאומיות – תת"ל 44 א' – אגירה שאובה כוכב הירדן

  להלן הודעה לפי סעיף 76ג(6) לחוק התכנון והבניה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות הוועדות המחוזיות

  ולהשגות הציבור

  לעיון בנוסח ההודעה – מצ"ב

  לעיון במסמכי התכנית -  https://bit.ly/3nWzFF5 או במשרדי הועדה

 • ביום ג', 7/12/2021 ללא יהיה מענה טלפוני וקבלת קהל, עקב טיול של אגף ההנדסה

 • תכנית לתשתיות לאומיות - תת"ל 13/א/1 – מסילת נהר הירדן

  להלן הודעה לפי סעיף 76ג (6) ו- (8) בדבר העברת התכנית להערות הועדה המחוזית ופרסומה להשגות הציבור.

  לעיון בנוסח ההודעה

  לעיון במסמכי התכנית

 • תושבים יקרים

  להלן עדכון על ימים ושעות קבלת קהל ומענה טלפוני

  לתשומת ליבכם

  שעות קבלת קהל ומענה טלפוני

 • בקשות מהוועדה

  ניתן להפנות בקשות לוועדה באמצעות טופס מקוון

  קישור ללשונית בקשות מהועדה

  בקשה למסמכים מהארכיון

   בקשה לדרישת תשלום עבור מקדמה לאגרת בניה 20%

   בקשה לאישור לרשם המקרקעין

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.