קבלת קהל

ימים ב' ה'(רצוי לתאם מראש)

בין השעות 12:00-09:00 ו15:00-13:00

בימים בהם אין קבלת קהל ניתן יהיה להפקיד חומר במשרדי הוועדה אצל אריאלה או בתיבה ייעודית אשר תוצב לצורך כך

 

תמונת נוף